Account Balance

&
Account balance l'oje kin ma buga bayi, ah (buga, buga) Backward, never (backward, never) Naira yato si cefa (naira yato si cefa) Imole, Zanku na lamba (Imole, Zanku) Imole (Chechdaproducer) (Apa ti jabo o, Jesu) (Meduaa) Apa ti jabo o, Jesu (yebo) Awon kan lo f'ori fo'go E wa wo cause trouble yin oh O ti ko s'inu wahala t'awa Apa ti jabo o, ye Awon kan lo f'ori fo'go, ye-oh E wa wo cause trouble yin oh O ti ko s'inu wahala t'awa Apa ti jabo o, Jesu Ngbo, kilo gba wa s'ori table? (Yeba) Oja wire, o ja cable Eni olowo l'owo, na disable (na disable) Gucci o yato si bata Jesu Over confidence, o man jo aseju Ice l'orun mi, oleku (oleku) Asiwaju bi Tinubu Sunday o dagboru mo bayi (Sunday o dagboru) Owo ni Monday min wa bayi (min wa) Omo alfa gan o gee mo (omo alfa gan o gee mo) Awon NEPA gan oni 'na (awon NEPA) Account balance l'oje kin ma buga bayi, ah (buga, buga) Backward, never Naira yato si cefa Imole, Zanku na lamba Kuron'be se Impossibility, ota mi oni bori Abi eni l'etin gbo l'adugbo yin? Swagu dripping, orun blinging Moti l'omo ope l'adugbo yin Gbagbe Highland, lo beere Mainland Ja wo anywere t'oba yo paper Omo ale l'oma ko ti'le ta Fun eyin tio ye, o ma ye yin later Ah, Imole, k'okunkun bo'le Eku niwon se, won ma je "sole" Basket no fit fetch water like bucket I be the plug se Sunday o dagboru mo bayi (Sunday o dagboru) Owo ni Monday min wa bayi (owo ni Monday min wa) Omo alfa gan o gee mo Awon NEPA gan oni 'na (awon NEPA) Account balance l'oje kin ma buga bayi, ah (l'oje kin ma buga) Backward, never Naira yato si cefa Imole, Zanku na lamba One, two, three, o ma foh (one, two, three, o ma foh) Eni l'oyun l'oma soh (eni l'oyun l'oma soh) Eni bi'mo oran l'oma pon (walahi) Lamba t'odun, won ni le ko (won ni le ko) Ehn, awa o gbo nkankan Oju wa o foh but aori nkankan Pa show ni Naija, pa show no London Atun l'enu pon pon pon Apa ti jabo o, Jesu (jabo o, Jesu) Awon kan lon f'ori fo'go (awon kan lon f'ori fo'go, ye-oh) E wa wo cause trouble yin oh O ti ko s'inu wahala t'awa Apa ti jabo o, ye-oh Awon kan lon f'ori fo'go, ye-oh E wa wo cause trouble yin oh O ti ko s'inu wahala t'awa Sunday o dagboru mo bayi Owo ni Monday min wa bayi Omo alfa gan o gee mo Awon NEPA gan oni 'na Account balance l'oje kin ma buga bayi, ah Backward, never Naira yato si cefa Imole, Zanku na lamba (Timi Jay on the track)