One In Town

Lyrics Yea yea yea Bad boy timz in the building Yea yea yea yea yea Uhh oshey o yea Ye yeah yeah yeah oh yeah Eh! My baby na one in town O duro dada Her body na coke bottle Omo to timba Ifene ibaga Oh baby no wahala You de well on a normal Kini mo tun wa ka! Ya! Say one in town My baby na one in town One in town My baby na one in town (shoye) One in town My baby na one in town One in town One in town ya! My baby na one in town One in town My baby na one in town No number 2 no counterfeit o Mo ni ko mujo jo o Ibadi n’ijo wa o O de ma mujo jo o Baby bend over o Ma lo sun ma no gere Sun mo mi ma suegbe To ba ti d’ale Baby mi ko wa j’ogede oh oh oh Say one in town My baby na one in town Say one in town My baby na one in town (shoye) One in town My baby na one in town One in town One in town ya! My baby na one in town One in town My baby na one in town No number 2 no counterfeit o Spiritual Shock won bakan ya man Uhnuhn ye Hooooo ya!