This Year

Eee eee eeh gombe Blessing time Offering time Zlatan Yo Rexxie on this one Kapaichumarimarichopaco Oya ke eleda mi masun masun o masun o Kori me masunle sunle sunle eeh As I dey hustle o hustle o hustle o Kowo wa kowole kowole kowole Kowo wa kowole This year ama lowo lowo ama shayo bayo This year ama kole titun ama ra motor This year ama bimolemo ani je gbese This year ani foriwa ani fi gbe gombe ahh Blessing time ahh Offering time ahh Rexxie time yeah Gbedu time wo Offering time gombe Blessing time ahh Gbedu time yeah Rexxie time gombe Odun yi odun ayo ha Otun wa mabawa ayo eee Enemies wunti rofo Gariwa mata se Korije kole blow Ibile Tele ni awa mogota wo Dis ti loti ti butter wo Eba mi kowo mi kpe Oga ni jakuja otori Jenita Shebi tele tele wonbunka tele tele wonbunka Tori ani shi ga ni shi mo ti ga booking in London Ga booking in London wun fi the rock no mi bita Shebi tele mowa le yin se mowa le yin se Olorun bi ti Peter Rufie ni si e Oluwa gbe mi leke Moti ro kpelu Davido omo Adeleke Ke eleda mi masun masun o masun o Kori me masunle sunle sunle eeeeh As I dey hustle o hustle o hustle o Kowo wa kowole kowole kowole Kowo wa kowole This year ama lowo lowo ama shayo bayo This year ama kole titun ama ra motor This year ama bimolemo ani je gbese This year ani foriwa ani fi gbe gombe ahh Blessing time ahh Offering time ahh Rexxie time yeah Gbedu time wo Offering time gombe Blessing time ahh Gbedu time yeah Rexxie time Baba kore dasi le mo eee ahh Wun bere bi mose tse Bi motse tse ti mo Dede money Dede money wun kigbe noni shama Shuoo woti wun stop ha gbe wole kasa ramo Awon were wono mo story mi Efi wonle kema femi wama malo Moti ti be moti pokolene Eleda mi masun jor mamun kodin Mamu totisi mamu tutolene Gbenusi loba jenu lo kobe lo ni Awon omo aje oyin kpami Awon gbagba o yin tse yin Be tse ma jiye ni tokoka Ekwesu la costa Ke eleda mi masun masun o masun o Kori me masunle sunle sunle eeeeh As I dey hustle o hustle o hustle o Kowo wa kowole kowole kowole Kowo wa kowole This year ama lowo lowo ama shayo bayo This year ama kole titun ama ra motor This year ama bimolemo ani je gbese This year ani foriwa ani fi gbe Baba kore dasi le mo eee ahh Wun bere bi mose tse Bi motse tse ti mo dede money Dede money wun kigbe noni shama Shuoo woti wun stop ha cbe wole kasa ramo Awon were wono mo story mi Efi wonle kema femi wama malo Eee eeeh