Street Jam

This is for the streets wey be day one fan At'awọn ọmọ butty wey be day one fan Huh ya eskeez turn me up jeka lọ jọ Ewo tu lele yi (Yuh) Ki lotun gbede yi (Yuh) Anoti lele yi (Yuh) Baba yin lele yi (Yuh) Na money (Yuh) Dey ginger moral (Yuh) Hustle everyday (Yuh) Oya lọwo wa (Yuh) Eruku (Yuh) Ọrun mu oru (Yuh) Bon she shey laye (Yuh) Lonshe lọrun (Yuh) Mo mọ alufa (Yuh) To n jẹ Ẹlẹdẹ (Yuh) Mo mọ pastor (Yuh) To n mu pẹlẹbẹ (Yuh) Oya, alaye (Yuh) Malosagbenede (Yuh) Jaye to majẹ (Yuh) Malopenbe (Yuh) Talo tẹ iyawo sojo loyan (Yuh) O ti daran baba ẹ mashe frog jump (Yuh) Awọn ọmọ eko werey wọn chronic (Yuh) Bon shen la Molly ma lotun gbe poli (Yuh) What it do? (Yuh) This is how we do (Yuh) Every senorita say they wanna be my boo (Yuh) They say the young kid no go become pro (Yuh) Ọmọ fuck their papa jọ dem be kalampo (Yuh) The Capone now I'm in control (Yuh) Controlling the bando (Yuh) Iyan no be poundo (Yuh) Fimi lẹ baby fimi lẹ (Yuh) Like Dj YK my nigga mo ma mulẹ (Yuh) Judi lẹ baby judi lẹ (Yuh) The gbedu you de listen to you know na ibilẹ (Yuh) Motola (Yuh) Mashe shakara (Yuh) O fẹ rapala (Yuh) Iwọ to yẹ kamala (Yuh) To yẹ kamarun (Yuh) To yẹ kamage (Yuh) To yẹ kama (Whistles) To yẹ kama ye ye (Yuh) In da club (Yuh) Pẹlu Wande coal (Yuh) No de dengepo (Yuh) Jẹkanenepo (Yyh) I like the way I'm feeling now be Ladipo (Yuh) Wọn fe lemi wọn le bami iyayin loma rupo (Yuh) Fami fami fami fami doremi (Yuh) Wọn robi orin yẹn ti tan ni ẹlọ bere mi (Yuh) Mo le rap lati ibi bayi de Germani (Yuh) Shey ẹ fẹ lọ ma whine ni odan pe werey ni iya yin (Yuh) Oya pe carol (Yuh) Moshe parol (Yuh) Ko yẹ koma ro (Yuh) Awa ni bankroll (Yuh) Okay, kama roll (Yuh) O yẹ kama fo (Yuh) O yẹ kajoma wẹ bi ẹja wẹ safo (Yuh) Baby boo now you rolling with best (Yuh) I know you from the block like Jennifer Lopez (Yuh) Aye pọ ko de yẹ kotu ma guess (Yuh) Taba gbe ẹ lọ Jaiye you go penkelemess (Yuh) Ewo tun leleyi (Yuh) Kilotu gbede yi (Yuh) Anoti lele yi (Yuh) Baba yin lele yi (Yuh) Na money (Yuh) Dey ginger moral (Yuh) Hustle everyday (yuh) Oya lọwo wa (Yuh)