Ika

Poor guy na nigga oo rich guy naa Og If them no call you gee na because you no get money I Dey kosalabaro bus stop Olorun Ju eda lo Olorun ju eda lo I Dey kosalabaro bus stop Criminal wa tentional tention anger tv radio station Internation many many inspiration I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo Oyigiyi alokoso oru Aterere Kari ya ye ami ma o Oluguju e show me mercy o Eleru ni o oju eda Agba ni agba oju eda I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo If prayer became a habit Success become a lifestyle Accept your past without regret Handle you present with confidence Face your future without fear Poor guy nah nigga ooh Rich guy nah og If them no call you gee Na because you no get money I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo Olorun ju eda lo I dey kosalabaro bus stop Free me now attention attention Anger tv radio station Internation o many many inspiration I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo Oluwa butter my bread Fun mi lowo ki firi ewa shey Ma je kan so fun mi pe otan Komi araye ma fimi shey yeye oh Oluwa ran si mi Eni to ma shanu mi Ti ko ni wo character mi Oluwa send my helper to me Ala anu ti kio wa she shey I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo Olorun ju eda lo I dey kosalabaro bus stop Free me now attention attention Anger tv radio station Internation o many many inspiration I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo Omo la ra mi agaiii oo Juen call me portable baby o Shaku shaku ehhh Expoty Jesu Alu lu ari I dey kosalabaro bus stop Olorun ju eda lo