Awodi

ASAKE - AWODI (LYRICS) Ololade mi Asake (Tune in to the king of sounds and blues) Awodi fo lo ke o fe do luwa eribi eribi I wonder Wonder shall never end (wonder) like pasuma I wonder, I wonder Americana wonder o Kini reason kini plan kini scope why the beefing Catfish lori titi Jebi chicken shobo le yo ke ju billing (billing) Iwaju gon easy eyi ose lo omo iyami sho ti rinsi My ship never sinking Mo kana ku mo jiggy They wanna know what I'm thinking Many, many things I no fit shalaye 2022 mo gbe wan trabaye o Oluwa gbe from the slum to the top Emi ko awon ko won o le tolorun Isu joba lo ri iyan Keni mani joba oshi ka Ojo lo ko agba do As e de go jasi my nigga Aroma jo ge Aroma le wan Aroma de be fabe yan o Mo ge wan be babayaro Akabi kawula oya kabi lori awa o Awodi fo lo ke o fe do luwa eribi eribi I wonder Wonder shall never end (wonder) like pasuma I wonder, I wonder Americana wonder o Kini reason kini plan kini scope why the beefing Catfish lori titi Jebi chicken shobo le yo ke ju billing (billing) Iwaju gon easy eyi ose lo omo iyami sho ti rinsi My ship never sinking (sinking) Mo kana ku mo jiggy They wanna know what I'm thinking They wanna know They wanna know Aroma jo ge Aroma le wan Aroma de be fabe yan o Mo ge wan be babayaro Akabi kawula oya kabi lori awa o