Agbara

Oluwa mimo mimo mimo I wake up today Thank God for yesterday Na who die no go wake oooo Thank you o lord for waking me Up today (Ooh) Otami ma kon lapa Otami ma kon lese Ota mi ma fo loju Wonma de mole ooooo Otayin makon lapa Otayin makon lese ooooo Ota yin ma foloju Bi ko jewo aku, won ma de mo le ooo Oluwa gbe agbara re womi Agba ra to ju agba ra osho Agba ra to ju agbara aje oooo Agba ra to ju agbara oni shegun Abgara to gbori owun gbo gbo Thank God mo lo lo run Emi oomo olorun Oluwa mimo mimo mimo (Ooh) Oluwa ka bi oooo kabi (Ooh) Oma si (Ooh) Toda mi to dami (Ooh) I wo lolon run mi (Ooh) Emi kon e lo she bi olorun (Ooh) Everything will be okay Na craze (Ooh) Na craze, carry is reach here No be transport vehicle Otami ma kon lapa Otami ma kon lese Ota mi ma fo loju Bi ko je wo apu Wonma de mole (Ohh) Otayin makon lapa Otayin makon lese (Ooh) Ota yin ma foloju Bi ko jewo aku, won ma de mo le ooo Oluwa gbe agbara re womi Agba ra to ju agba ra osho Agba ra to ju agbara aje (Ooh) Agba ra to ju agbara oni shegun Abgara to gbori owun gbo gbo Omoolola ni miooo No surrender (Ooh) Angeli ton pin re oju re da ooo E wo eni abi nu eni Onshe mi otun gba mi ooo Kolorun yami ya ashetani Apkani mayoda Emi lomo no To so e ti mo tele no Bad ma them want make i fall (Ooh) Mio fall mo ya gbera tan (Ooh) And and i want to gba i jemi ja ooo Eni to be fe ba mi ja, ba won ja Ogun orun bawo ja Omo sey ni toma bo mi ja ooo She ni ma faaaa ja oooo Otami ma kon lapa Otami ma kon lese Ota mi ma fo loju Bi ko je wo apu Wonma de mole (Ooh) Otayin makon lapa Otayin makon lese (Ooh) Ota yin ma foloju Bi ko jewo aku, won ma de mo le ooo Oluwa gbe agbara re womi Agba ra to ju agba ra osho Agba ra to ju agbara aje oooo Agba ra to ju agbara oni shegun Abgara to gbori owun gbo gbo Kini ma fa jaaaa Rediieee lo she beat E shi ma riron wo Omo olalomi ede wu Them call me portable baby (Ooh) Son of shaku shaku (Ooh) Eni to ba wo oke Ko kin won na