Yapa

Vadooo, Oosha!
Qasebeats

First of all, na me be this oh (eeaa eehen)
If person dey lickin’ like Gelato (eeaa eehen)
My body dey do me like say make I release gbedu (eeaa eehen Mad oh)
If I drop o na finito (eeaa eehen)

Loni weyre weyre, loni wara wara
E k’owo wole, omo Olaiya
See me in the club
Omo Vado Yapa, o repete
Loni weyre weyre, loni wara wara
You can Google me, oh Vado
See me in the club
Omo Vado yaapa, o repete

*** Yo, Yo, va, omo vado yaapa, o repete
*** Yo, Yo, va, omo vado yaapa, o repete

But, won ni vado ti proud (eeaa eehen)
Won ni ololufe mi lo’so mi di Shoulder Nigga (eeaa eehen)
Started from where I go take dey kneel down
Na where I dey down,
I dey go kilo saare lo ba Iya Ruka
She-she-shey bi wo’ni pe mi o ni blow ni, sho’tan

Loni weyre weyre, loni wara wara
E k’owo wole, omo Olaiya
See me in the club
Omo Vado Yapa, o repete
Loni weyre weyre, loni wara wara
You can Google me, oh Vado
See me in the club
Omo Vado yaapa, o repete

***Yo, Yo, va, omo vado yaapa, o repete
***Yo, Yo, va, omo vado yaapa, o repete