One In Town

Lyrics

Yea yea yea
Bad boy timz in the building
Yea yea yea yea yea
Uhh oshey o yea
Ye yeah yeah yeah oh yeah
Eh!

My baby na one in town
O duro dada
Her body na coke bottle
Omo to timba
Ifene ibaga
Oh baby no wahala
You de well on a normal
Kini mo tun wa ka! Ya!

Say one in town
My baby na one in town
One in town
My baby na one in town (shoye)
One in town
My baby na one in town
One in town
One in town ya!

My baby na one in town
One in town
My baby na one in town
No number 2 no counterfeit o

Mo ni ko mujo jo o
Ibadi n’ijo wa o
O de ma mujo jo o
Baby bend over o
Ma lo sun ma no gere
Sun mo mi ma suegbe
To ba ti d’ale
Baby mi ko wa j’ogede oh oh oh

Say one in town
My baby na one in town
Say one in town
My baby na one in town (shoye)
One in town
My baby na one in town
One in town
One in town ya!

My baby na one in town
One in town
My baby na one in town
No number 2 no counterfeit o

Spiritual
Shock won bakan ya man
Uhnuhn ye
Hooooo ya!