Ogadigide

O lo lo lo
Nwunye m o
Asa nwa m o
Baby o baby baby o baby
Eh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Baby o baby baby o baby
I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma nogadigide o ga digide o ga digide baby
She no like any baga
She no like any stingy man wey no get nada
She’s feeling my zaga
Na me by her number one chief rocker
She needs a man wey go love her
No be anybody wey go hurt her
She needs a man wey go keep her
No be anybody wey go leave her
Oh baby baby m o
Abi u think say I no know baby
I know say na love o
And you know say na God o
Oh baby abi u think say I no know
If u leave me I no go eh ever let you go
Baby o aby baby o baby
Eh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Baby o baby baby o baby
I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide my baby
Jigide m jigide m
Onye oma m bu nobi bu no obi
Asa nwa naju oyi
I makwa na mu na gi gebi
Jigide m ngwanu jigide jigide m o
Nne biakute biakute m o jigide m o
Arapuna m o I nugo adaugo m o
Nwunye m o
Abi u think say I no know baby
I know say na love o
And you know say na God o
Oh baby abi u think say I no know
If you leave me I no go ever let you go
Baby o baby baby o baby
Eh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Baby o baby baby o baby
I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
I ma nife niine ga digide
Eeh nwunye m ooo
Ifunanya niine ga digide
Eeh obi m ooo
I ma nife niine ga digide
Eeh ngwa gwadonu ka anyi gaba
O ga didgide o ga digide
Baby m ooo
Baby o baby o baby o baby
Eh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Baby o baby baby o baby
I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
Ifunanya niine ga digide
Ezi nuno mu na gi ga digide
Eeh I ma no ga digide o ga digide o ga digide
My baby
O lo lo lo o lo lo lo
O lo lo lo o lo lo lo
Nwunye m o nwunye m o
Asa nwa m o asa nwa m o
O lo lo lo o lo lo lo
O lo lo lo o lo lo lo
Nwunye m o asa nwa m o