Makoma

Lyrics- Adina-Makoma ft sarkodie(prodby kidi)
By Kwame Tellin

Lyrics- Adina-Makoma ft sarkodie(prodby kidi)
Adina-Makoma ft sarkodie
Advertisement

INTRO

Na makoma bo me boom
Yeahh
… Adina
Yeahh
Uuhh uuuuhhhh uhh uuuhh uuhhhhhhhh
Oohh oh

Adina
People dey tell me say u
Take me for a fool
I no dey hear I want to

Be my baby boo
Ma te ahwe wo do mu odo ehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo eehh
Na makoma bo me boom
Do me dodo
Odo eehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo ehh
Na makoma bo me boom
W′oa na me pe ehh
Im so glad, you came my way
W’oa na me pe ehh
I go love you night and day
Eeehhhh
I will love you night and day
Eeeehhh
I will love you
Mi njoole (hmmm aaahhh)
Mi sweety (hmmm aaahhh)
Hwan ba ni
Tuntum broni eehh
Me dea ehh ehhh

Ma te ahwe wo do mu odo ehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo eehh
Na makoma bo me boom
Do me dodo
Odo eehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo ehh
Na makoma bo me boom
W′oa na me pe ehh
Im so glad, you came my way
W’oa na me pe ehh
I go love you night and day
Eeehhhh
I will love you night and day
Eeeehhh
I will love you

SARKODIE
Yeahh,
Na se eduru anadwo fa ah
Wo nfoni na eda makoma so
Girl I wanna love you till the end of time
Me ye wo bone koraa susu twe ma so
Aahh yeahh
Say, don’t be surprised
If I kill myself all in the name of love
Mea na me be pe wo
So lemme pay the price
Se wadwen be si mi tirimu aa
Eyaa me fe wo roff
Beauty lies in the eyes of the beholder
Wo ho nti, girl im sober
Enka ne aa na me chase mmaa dodow no
Now its over!
Se sea ma ye responsible, me bo wo ban se soldier
Gyae na wo ho nka
Na wani bre aa
Enye adea ebe so gya
Ahhh uhh

Ma te ahwe wo do mu odo ehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo eehh
Na makoma bo me boom
Do me dodo
Odo eehh
Na makoma bo me boom boom kye boom boom
Odo ehh
Na makoma bo me boom
W′oa na me pe ehh
Im so glad, you came my way
W′oa na me pe ehh
I go love you night and day
Eeehhhh
I will love you night and day
Eeeehhh
I will love you