Firi yoyo

Spiritual on mix
LA fuuu
Agbagba firi yoyo it’s profession on the beat
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
Je ka pade lagbo lowo 4:30
Bere lowo DJ Fuckati
I go reach Davido if I call lati
Je ka na celebrant when am stop party
Wo emi o fo fun yin o Auntie Ruka
Won ni beat o gbadun won ni bass ni ika
Oja wa ninu container oku ba se ni ta
Ibadi re lo fe bi erin bastituta
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
Orimolade ni mo pe o
Koshi ma ta mi mon
Olorun Olumose jowo kebi ma pa mon
Nigba ti ko sowo so lo ma sabi ojoro
But come sabi kaniyan le monje
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
When man no dey God dey there
Jekin gbe body mI ma je kin lele
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo
Iba awon agba agba agba agba agba agba firi yoyo