Places

Ori mi
Ori mi
Oladips
Mayorkun baby o
Omo Iya aje
Omi Ata
Omi ata
Ah ah
Won ni rele onifa
Kin re odo adahun se
Eru yi wuwo baba jowo bami gbe
Se mi lo lola
Karaye ma pe mi ni ode boy
Kin ye wo sokoto ati aso Kan fun ose kan
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Jam wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Gbedu wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
Omo iya aje
Every night mi o kin su
Emi alaga o de ni issue
Sugbon alaga ti na millions
Oti to time kin gba billions
LRR na d company
Una you think say me I come play
Awon Kan fe ma fore play
MO lo si church me I come pray
Baba baba baba baba
Baba mi loke
Baba baba baba baba
Jo Gbemi leke
Bami se temi
Karaye ma se temi
Bami se temi
Karaye ma gbo temi
Won ni rele onifa
Kin re odo adahun se
Eru yi wuwo baba jowo bami gbe
Se mi lo lola
Karaye ma pe mi ni ode boy
Kin ye wo sokoto ati aso Kan fun ose kan
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Jam wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Gbedu wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
MO fe ma gba endorsement
Igbaladun enjoyment
Lotun losi appointment
Aye mi need adjustment
LRR na the company
Pe manager shey dey don pay
Awon Kan fe ma fore play
MO lo si church me I come pray
Baba baba baba baba
Baba mi loke
Baba baba baba baba
Jo Gbemi leke
Bami se temi
Karaye ma se temi
Bami se temi
Karaye ma gbo temi
Won ni rele onifa
Kin re odo adahun se
Eru yi wuwo baba jowo bami gbe
Se mi lo lola
Karaye ma pe mi ni ode boy
Kin ye wo sokoto ati aso Kan fun ose kan
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Jam wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
Song wey go carry me go places
Carry me go places
Gbedu wey go carry me go places
Carry me go places
Bless me with the lamba
Bless me with the lamba
Omo labere Orin labi
Kilaju kilari
Ji masun ko mu coffee
Masun ko mu coffee
Oladipupo Owolabi Adisa
Gara lo ko Gara bo
Gara lo ko Gara bo
Oluwa ti se ti e o