No Day Off

Genio, where you at my nigga? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o I've been shooting hoops on the court with no days off And you know I put my life on the line and it paid off Just imagine if I didn't leave Atlanta for Lagos Tobi, Bunmi, Brenda and Wale, that's my day ones Dọdọdọ, dọdọdọ I no be dọdọdọ Jẹ ki n gbe ẹ wọ kọrọ Shey I look like bọlọ I no be bọlọ Say na falala, falala, falala If you hold me falala Dem go beat you falala, ye Pay me my money Pay me my dough Is you my friend or is you my foe? Bitch ass nigga wanna talk about shit don't know about (Shut up) I'm 'bout that life Is you about that life? Oya come outside if you about that life Gọngọ aṣọ Gọngọ aṣọ, ah Mo ti lọ Mo lọ mọ wọn lọwọ Wọn binu Wọn binu ori mi Mo ti lọ Mo lọ mọ wọn lọwọ Wọn binu Wọn binu ori mi, eh Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o I've been shooting hoops on the court with no days off And you know I put my life on the line and it paid off Just imagine if I didn't leave Atlanta for Lagos Tobi, Bunmi, Brenda and Wale, that's my day ones Ẹyin hater (Hater) Abọwaba lọrọ yin oh Ẹyin hater Shooting like I'm Kobe with the Lakers Ọmọpe gbọpẹ I'm all about my paper My paper All of my guys Dem fit die, dem fit die for me All of my guys Dem love me, dem love me for real Mo korin de lu Moscow Superstory Iyẹn ti n ba de E too sure for me, yea, yea Mo ti lọ Mo lọ mọ wọn lọwọ Wọn binu Wọn binu ori mi Mo ti lọ Mo lọ mọ wọn lọwọ Wọn binu Wọn binu ori mi, eh Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay o I've been shooting hoops (Motherfucker, will you come on play that shit back

More from Teni