Jogor

, &
Y'all Rexxie on this one Ah ye ji E ni sun ji e ni sun Ah e ti mu imukumu mumumu mumukumu Ahh I can't feel my leg I can't see myself Yagi level oya I can't see myself I can't see myself I can't feel my leg I can't feel my leg Oju ti pade oju ti pade E jo ta lo ma gbemi lole ta lo ma gbemi lole Ah I can't see myself I can't see myself I can't feel my legs I can't feel my legs Oju ti pade oju ti pade E jo ta lo ma gbemi lole ta lo ma gbemi lole Ah mo ti Jogor kuro n'be Oju ti fe pade ti fe pade Ah ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Bi Mr Odunlade Kuro n'be mo ti Jogor eh ehh Oju ti fe pade oju ti fe pade Ahn ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Kuro n'be Mo ti Jogor Oju ti pade e jo ta lo ma gbemi lole kuro n'be Mo ti Jogor Ase o ju ti pade e jo ta lo ma gbemi lole Tan internet e yagi fe login Ah won ti po were po, won ti Jogor Won ti mumukumu won ti n fuck up Won ti n w'omo t'o dun bi ifoko K'e ma run je bi egungun bogo Ah a ti mu Brukutu a ti mu Kaikai FiLoud we arizonal laelae A ti wa online on a 5G A ti n ri everything on a 5D Ah k'olomo gb'omo re if not ma f'omo re Ma ko fun loloke legbegbe lonile Ponran mi gb'onrun e ti n ba fi ko lu e Wa daku bi eni kosi iwaju molue Sister won l'e like fore play O da emi gan like rough play Ma fo jagajaga ma fo jakujaku Ma tena wole kanle jo shaku shaku Kuro nbe Oju ti fe pade ti fe pade Ah ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Bi Mr Odunlade Kuro n'be mo ti Jogor eh ehh Oju ti fe pade oju ti fe pade Ahn ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Kuro n'be Ah omo ase o lo n pegbe mummy e ni sister Wo wa omo pastor believer Iwo na ti lo n lale bi DiJa Ah alfa ni daddy e Ruka O ti n kegbe kegbe o ti lo n fa shisha Ahn coke lo ma n mu tele O ti lo n gbenu si baby oku Ah church ma lo dagbere Deborah Ki lo n wa lo sona club Iwo nikan lo mo 57 eh eh Iwo nikan lo mo Quilox Quilox Iwo nikan lo ma n wa ninu Benz in the Toyota Even gan Hilux Ose dudu sa niwo fi gbowo Wo church se thanksgiving lodo Jesus Lamba ti poju lenu e nibo lo ti ma n ri Zlatan abeg no kill us Ah, mo ti Jogor kuro n'be Oju ti fe pade ti fe pade Ah ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Bi Mr Odunlade Kuro n'be mo ti Jogor eh ehh Oju ti fe pade oju ti fe pade Ahn ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Kuro n'be Naira Marley is a go Zlatan omo ibile is a go Kuro n'be Mo ti fa were yo fa were yo I can't see myself I can't see myself Mo ma n jaye yi gan cos I can't kill myself I can't come and kill myself Cigar no good but o dan'pe loud is good for the health Loud is good for the what Baby don't you trust me trust me I don't trust myself Sister Linda sister Linda A n peyin nah a n peyin nah O gbe kini mi senu o ni p'o taste bi Ribena Leg walk leg walk arese jabata arese jabata Arapa regangan Mr Jago ma pami nah jago ma pami nah Mo ti Jogor kuro n'be Oju ti fe pade ti fe pade Ah, ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Bi Mr Odunlade Kuro n'be mo ti Jogor, eh ehh Oju ti fe pade oju ti fe pade Ahn ese mi ti n ga nile se bi Mr Odunlade Kuro n'be Mo ti Jogor kuro n'be Oju ti pade E jo ta lo ma gbemi lole ase Mo ti Jogor baba iya eee Oju ti pade E jo ta lo ma gbemi lole Papa ejumare mare jupako