Egungun (Be Careful)

&
E don happen I don tell am E don happen I don tell am Motor don jam am Him family don carry am Egungun be careful na express you dey go Egungun be careful na express you dey go Koronbe Won da idan mo (Won da idan mo) Won ni logo (Won ni logo) Oya ni won Puma eyan bebeto Won da idan mo (Won da idan mo) Won ni logo (Won ni logo) Oya ni won Puma eyan bebeto Gbas gbos ge ge gegeti Malo kanra e lona garage Oya gbas gbos Maputa lo shashe Is equal to maga Olosho lo ba mi alejo Wo ti she yi si Ki n je iyan ki je iresi afi omi? Omi ladun omi shororo ojo weliweli Eyi ara eyi ara ponbele ponbele Ki she ojo odo o di shangolo Ina pin ti ina pelebe Tale yi o a yato Idaaji oni she ko Ka jo ma yata Yayo yoya Rahman jago Awon te ba? ti o ba ro E won omi si Awon te ba na ti o ba ro E won omi si Ema pariwo Omi o omi Omi o omi Omi o omi Omi o omi Omi o omi Omi o omi Awon te ba na ti o ba ro E won omi si E fi sile E fi sile E fi sile Kilo she Apostle meje ninu Black Maria Egungun be careful na express you dey go Egungun be careful na express you dey go Koronbe Won da idan mo Won ni logo Oya ni won Puma eyan bebeto Won da idan mo Won ni logo Oya ni won Puma eyan bebeto Gbas gbos ge ge gegeti Malo kanra e lona garage Oya gbas gbos Maputa lo shashe Is equal to maga Ja mo Koronbe Ja mo